Energiebesparing is voor ondernemers bij wet verplicht: dit is wat je moet weten

Weleens van het Activiteitenbesluit milieubeheer gehoord? En de bijbehorende informatieplicht?

De kans is groot dat het antwoord ‘nee’ is op beide vragen. Dat is zorgelijk: Een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven is verplicht om aan deze regelingen te voldoen en moet het liefst vandaag nog aan de slag.

In een notendop: het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht een groot aantal bedrijven om maatregelen te treffen op het gebied van energiebesparing en efficiëntie. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing en verschillen per bedrijfstak. Ondernemers die meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas gebruiken, moeten aan alle maatregelen binnen hun bedrijfstak voldoen.

MSG Energie: energiebesparing en -efficiëntie
© MSG Energie

 

Voldoen aan de informatieplicht

Dit jaar komt daar een extra verplichting bij: de informatieplicht. Dit betekent dat bedrijven hun energiehuishouding in kaart moeten brengen en aan de overheid moeten rapporteren over de energiebesparende maatregelen die ze tot op heden hebben getroffen. En dat allemaal vóór 1 juli van dit jaar. Doe je dat niet? Dan zitten daar hoogstwaarschijnlijk sancties aan vast, al is nog niet bekend om welke sancties het zal gaan.

Maar waarom moeten bedrijven eigenlijk aan deze informatieplicht voldoen? Door bedrijven te verplichten om hun energiehuishouding in kaart te brengen, wordt meteen inzichtelijk wat het laaghangende fruit is op het gebied van energiebesparing. Dat draagt enorm bij aan de energietransitie waar we momenteel in zitten. Want als we het laaghangende fruit al niet eens plukken, waar zijn we dan mee bezig? Ook de ondernemer zelf heeft er profijt van; het gaat immers om investeringen waar je op korte termijn beter van wordt.

Niet op de hoogte

Een groot probleem is echter dat veel ondernemers niet eens op de hoogte zijn van de informatieplicht, laat staan of ze er aan moeten voldoen. En dat terwijl de deadline al aardig in de buurt komt. Dat moet anders, ondernemers moeten weten wat hen boven het hoofd hangt. Ruim 125.000 bedrijven moeten voor 1 juli een rapportage inleveren en dat is best een complex proces. Velen zullen daarom hulp nodig hebben en het is nog maar de vraag of ze die tijdig inschakelen.

Verantwoordelijkheid nemen

In maart komen er geactualiseerde erkende maatregelen voor energiebesparing en kunnen ondernemers zelf aan de slag of hulp inschakelen. Wij benadrukken het belang hiervan: Het bedrijfsleven neemt een groot deel van het Nederlandse energiegebruik voor zijn rekening. Tegelijkertijd kan het enorme impact maken door een kleine investeringen te doen met grote energiebesparingen tot gevolg. We hebben economisch gezien een aantal goede jaren gehad, dus die verantwoordelijkheid kunnen (en moeten) ondernemers ook pakken. Zo kunnen we in principe morgen al verschil maken.

Aan onwil ligt het overigens niet, ondernemers willen echt wel en zien ook steeds meer in dat energiebesparende maatregelen ook financiële voordelen bieden. Er is alleen nog veel onwetendheid over wat er precies gedaan kan worden en hoe je daarmee van start gaat.”

Daarnaast hebben veel ondernemers simpelweg geen tijd om zich hiermee bezig te houden, ze zijn al druk genoeg met hun eigen onderneming en klanten.

Laat je dus vooral helpen, MSG Energie kan u ondersteunen in de weg naar energiebesparing en -efficiëntie.

 

Bent u benieuwd wat er precies mogelijk is in uw  situatie? Bel dan met 053 - 478 73 10 of stuur een mail naar info@msg-energie.nl.
Wij vertellen u er graag meer over.